Samtal

Om att bidra till lust och omsorg av vårt inre och yttre varande. 

Andliga fördjupningssamtal i en dialog där de stora livsfrågorna får sin plats i vardagen.
Under 20 år har jag lett samtal med människor som önskar guidning och tydlighet i sin andlighet, jag arbetar med kunskaper i intuition och lyssnade till själ och kropp. Min intention med samtalen är att stärka din egna intuition och tydliggöra din känslomässiga intelligens.  Jag är b.la lärd i Buddismens filosofi. Jag är medial och har en stark musikalisk tradition som musiker och lärare.
Jag lär dig tekniker som kan lätta upp ditt inre och skapa en rofylld och accepterande människa. Samt följer din känslomässiga intelligens och ger dig kunskaper om hur just du kan lyssna mer uppriktigt på dig själv.  Jag ger dig även praktiska verktyg till att återskapa ditt egenvärde i kropp och själ. 
Vi samtalar vi på ett innerligt plan. Ett lyssnande till din intuition ger frihet och inre avslappning. Kommunikation är avgörande i mötet med ditt liv och dina medmänniskor. 
Vi arbetar strukturerat eller med lösare tyglar med att gå framåt i tanke och handling. Samtal, andningslära  samt en praktisk hantering av lyssnandet till ditt inre. Din gåva är ditt liv. Min gåva till dig är min vision om människans inre bärande inre kärlek och hur vi kan möta den och leva i villkorslös kärlek.

Lindha Kallerdahl

Hos dig fick jag en ny utgångspunkt och jag kände mig sedd och lyssnad på, på så många fler nivåer än jag upplevt någon annan stans. Det är ett samspel. Med dig och dina förmågor får jag stöd, hjälp och inspiration på så många plan. Du bjöd in till en resa. En resa in i mig själv, Resan tillsammans med dig har förändrat allt, och ingenting… Du hjälper mig att bära mig själv.
/Ann-Cathrine Andersson
Jag träffade Lindha Kallerdahl under min studietid på Fridhems folkhögskola och Musikhögskolan i Göteborg. De unikt och individuellt utformade lektionerna/samtalen gav mig mod att fokusera på mitt personliga uttryck, ta mig själv på allvar, inse vikten av hårt och målmedvetet arbete, formulera visioner för mitt skapande – och framförallt skapa förutsättningar för en lustfylld inställning till min sång!
/Sarah Riedel, sångerska/kompositör
Ett möte med min vän och kollega Linda Kallerdahl , såväl enskilt som i grupp, är en otroligt givande resa inom sig själv där man tydligt ser sina utvecklingsmöjligheter både som medmänniska och kreativ person.
/Thomas Gustafsson, musiker/kompositör
Med dig så får man livsenergi, man får en starkare tro till livet och sig själv. Du lyckas få människor att se livet som en möjlighet och även om negativa saker händer så är de kopplade till ett större sammanhang som tar en till ngt mer positivt. Du fyller en med energi.
/Anonym
När jag pratar med dig har jag ofta en känsla som om jag pratar med mitt inre jag, min intuition. Mina tankar och aningar kommer ut i klart ljus när du talar till mig och jag ser tydligt och klart.Jag känner mig visare för jag lär mig, starkare för jag vet sanningen och tryggare för jag vet vem jag är.
/Anna
Med 8 ord kan jag sammanfatta det hela som: De tre mest givande samtalen i mitt liv. Pengarna har inte längre någon betydelse när det är betalningsdags, även om det hade varit tio gånger så dyrt.
/Johan