Reiki

Reiki är en mjuk och effektiv behandlingsmetod som används vid till exempel smärta och stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar.  Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller kropp och själ med livskraft och subtil energi. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan men har tusenåriga rötter. Dr Mikao Usui från Japan var den som överförde denna levande kunskap i muntlig tradition från lärare till lärare i slutet av artonhundratalet, efter allt för många år i glömska. Ordet reiki är en japansk term. Stavelsen rei betyder ande, aura eller subtil energi. Den andra stavelsen ki betyder energi eller kraft. Reiki är livskraft.

Reiki är en healing form som fungerar som handpåläggning samt på distans. Du behöver alltså inte vara i rummet hos den som ger Reiki. Reiki förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd,  man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera. Modern forskning visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Varmt välkomna att läsa mer på Sveriges Reikiförsbund  http://www.reikiforbundet.se/vad-ar-reiki/introduktion

Lindha Kallerdahl och Linda Limar ger Reiki i lokalen bra. 

Reiki Healing är avdragsgill rehabiliterande friskvård