Tonhealing

Tonhealing är en tradition av mycket gamla tekniker som följer universums lagar. 

Moder Jord och Kosmos är här eniga. Brännpunkt och Vibration.

Jag har arbetat som sångerska och lärare i 20 år och återkommer ständigt till mitt ursprung. Att värna människan. Vi är alla en del av varandra. Att ge sig själv tid och omsorg stärker vår gemenskap. Omsorg till sitt inre är en personlig väg men med stöd och väglednig känns stegen lättare att ta.

Genom en kombination av tekniker som till exempel Reiki och tonhealing ger jag dig en stund av avkoppling och djup medvetenhet. Allt för att stabilisera din kropp och din ande. Allt för att stötta dig på din egna resa. Jag ger dig även praktiska verktyg till att återskapa ditt egenvärde i kropp och själ.

Vi är alla intelligenta varelser och har alla ett ursprung inom oss. Den lilla människan är stor tillsammans. För att skapa denna gemenskap är det viktigt att ge omsorg till sitt eget väsen.

Vi vet alla att livet drabbar oss, i dessa stunder kan vänskap med och omsorg om sitt eget inre vara en nyckel till att våga acceptera och gå vidare.

Jag vill låta livet vara den kraft av ödmjukhet det faktiskt är. I min känsla och mina ögon är du värdefull och ytterst viktig för dig själv. För ditt hjärta. Och därigenom och slutligen viktig för allas vår gemenskap.

Det är inte vad vi gör med våra liv som känns utan det är vad vi upplever. Om dina upplevelser och erfarenheter tynger dig eller håller dig kvar i egna minnen eller i ett gammalt varande är du innerligt välkommen till mig på en session.  

Terapeut – Lindha Kallerdahl

http://www.lokalenbra.se/lindha-kallerdahl/